Sluttrapport 2017 IT i Virksomheter - Høgskolen i Østfold - 2017 Deltagere: Studenter: Jon juliussen, Simen Grøndalen, Tobias Olausson & Håvard Furø Pettersen Studass: Ole Aanders Prosjekteiere: Geir Karlsen ved Glava og Per Fyhn, lærer ved Høyskolen i Østfold Forord Denne rapporten er skrevet av Håvard Pettersen Simen Grøndalen, Tobias Olausson, Jon Juliussen ved Høyskolen I Østfold. Oppgaven vår var å overføre KVU og KVP til ett excel document på en oversiktig og enkel måte. Oppgaven vi fikk virket enkel og grei noe vi trodde skulle bli enkelt å gjennomføre, men som bevviste seg å være det motsatte. I starten av prosjektet fikk vi tildelt en oppgaven hos Glava i Askim som handlet om å få ut KVU og KVP fra en SQL database. Da vi dro på vårt første gruppemøte med Studass Ole Anders gjennomgikk vi hvordan vi skulle skrive møtereferat og vår første hjemme oppgave var å kontakte Geir Karlsen ved Glava for å få SQL databasen. Da vi ikke fikk noe kontakt etter lang tid gikk vi til Per Fyhn om hjelp. Etter mange uker, mange eposter og mange telefon samtaler fikk vi tilslutt fikk vi kontakt med Geir Karlsen som sa at vi kunne hente databasen i Sarpsborg hjemme hos Geir Karlsen. Etter flere forsøk til å åpne sql databsen fikk vi hjelp av studassen vår Ole Anders til å åpne den. Det bevisste seg at det var en binær fil og dette var noe vi ikke kunne gjøre uten View sin hjelp. Vi kontaktet derfor glava om hjelp som sendte oss videre til view hvor de sa at de var opptatte og ba oss sende en mail så ville de svare så fort som mulig. En mail ble sendt men ingen respons ble gitt. Denne dårlige kommunikasjonen foråsaket at vi måtte avslutte prosjektet. Innholdsfortegnelse 1. Kort oppsumering av Prosjektet …………………………………………………………………. 3 2. Oppnåelse av Prosjektets Mål ……………………………………………………………..…… 4 3. Prosjektets begrunnelse ………………………………………………………….……… 4 4. Prosjektets Millepæler ……………………………………………………………… 5 5. Timebruk …………………………………………………………………………………… 6 6.1 Evaluering Av prosjektet …………………………………………………………………………………… 6 6.2 Suksessfaktorer 6.3 Viktigelæringspunkter 6.2. Konklusjon…………………………………………………………………..… 8 9. Vedlegg …………………………………………………………………..… 9 1. Kort Oppsumering Av Prosjektet Per-Gunnar Fyhn fikk ett prosjekt av Geir Karlsen ved Glava AS, der de ønsket å få ut KVU og KU tilknyttet en årsak for å kontrollere at arbeiderne gjør det de skal. De vil også ha en enkel måte å få ut SQL-dataen fra VIEW. VIEW eller DASH er et nettbasert vedlikeholds system som skal hjelpe bedrifter med å systematisere informasjon de trenger for å planlegge og ta beslutninger. Formålet med systemet er å forbedre lønnsomheten og konkurranseevne gjennom økt kapasitet, ressursutnyttelse og levetid på maskiner, utstyr, bygg og installasjoner. Vi prosjektgruppe 9 ved HIOF fikk dette oppgraget av Geir Karlsen og Per-Gunnar Fyhn. Vi hadde ukentlige møter med studass på Høyskolen i Østfold hvor vi pratet om prosjektet ved Glava. Det ble fort forstått at kommunikasjonen mellom Glava,view og oss på Høyskolen i Østfold var dårlig og tok unødvendig lang tid. Noe som tok tilslutt ble grunnen til at vi avsluttet prosjektet tidlig og ikke kom i mål. Oppnåelse av Prosjektets Mål Vi nådde aldri prosjektets mål dersverre. Dette var fordi kommunikasjonen mellom Glava, View og oss på Høyskolen i Østfold var for dårlig som resulterte i at vi ble anbefalt å avslutte prosjektet tidlig av Ole Anders. Prosjektets begrunnelse Med dette prosjektet, ønsker Glava å finne en enkel løsning til å overføre SQL-data fra VIEW til ett Excel-dokument. Etter et møte hos Glava, Askim gjenngikk vi hva KVU og KVP var (korrigerende vedlikehold uplanlagt og planlagt) som skulle overføres til Excel-dokumentet. Da vi fikk SQL filen og prøvde å åpne den fant vi ut at det var en binær fil og kunne ikke åpnes. Dette var noe vi kontaktet Glava og VIEW om men fikk ingen respons. Prosjektets Millepæler Prosjektets varighet ligger på 10 uker, hvor hver av studentene skal bruke minst 150 timer på selve prosjektet. Hva som skal bli gjort, bestemmes på hver gruppemøte, som blir holdt 1-2 ganger i uken. Videre skal alt av møteinnkallinger, referat og annen dokumentasjon lastes opp på Asana og Dropbox. Dropbox link finner du nederst. Timebruk Jon:kanskje sånn 4 timer? Tobias sikkert rundt 15 timer Simen: Minus 17 timer Håvard: Error; output is too big Evaluering Av prosjektet 6.5 Suksessfaktorer På grunn av tidlig avslutting av prosjektet så nevner jeg potensille suksessfaktorer. 1. Hadde vi fått åpenet den binære filen tidligere hadde hadde vi spart flere uker som hadde gitt oss mer til å fullføre oppgaven 2. Hadde vi fått hjelp av VIEW til å se på den binære filen kunne vi ha fortsettet prosjektet som vanlig og forhåpentligvis bestått oppgaven. 6.5 Viktigelæringspunkter Kommunikasjon er det viktigste når du har flere partnere innvolvert i ett prosjekt fra forskjellige steder i landet. Jeg har lært at å ha alle eposter og telefon nummer klart på forhånd og ikke undervei er et viktiglæringspunkt. Konklusjon Glava vil få oversikt over feilmekanismene KVU og KVPi et Excel-dokument. Dette vil øke bedriftens økonomi ved å kunne reagere raskere når en ny feilmelding blir gitt. Dette ville bli gjort på en oversiktlig og enkel måte. Dette er noe vi ikke har fått gjort på grunn av dårlig kommunikasjon. Dermed har vi bestemt oss å avslutte prosjektet. Det jeg kan ta fra dette er, å kunne kommunisere mellom samarbeidende partnere Kriterier for avslutning av prosjektet Vedlegg: Trykk her Innerholder: Gruppekontrakt, møtereferater, prosjektbeskrivelsen, felles refleksjonsnotat og sluttrapport