Bachelor i digitale medier og design.

Mine fag

Trykk for å se siden

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Jeg har

kjenner til metoder og teknikker for design av digitale medierkjenner til metoder og teknikker for brukerdeltagelse i designprosesserkjenner til metoder og teknikker for utvikling av informasjonssystemerkjenner til ulike måter å organisere og lede IT-prosjekter påkjenner til teknikker for å produsere video som formidler et budskapkjenner til grafikk, dynamikk, lyd, lys og historiefortelling for å skape interaktive virtuelle miljøerhar dybdekunnskap innen følgende to fordypninger:3D-modellering og animasjonKommunikasjonforstår grunnleggende sikkerhetsaspekter, potensielle farer og fornuftig bruk av informasjonsteknologi

Ferdigheter
Jeg kan

sette seg inn i og bruke digitale verktøy i design og produksjon av digitale mediergrunnleggende programmeringplanlegge, designe, utvikle og evaluere et nettsted, samt administrere og drifte et nettstedskape innovative designkonsepter, utvikle og evaluere prototyper og knytte eget arbeid til eksisterende teorier og begreper i interaksjonsdesigninvolvere brukere i designprosessen for å komme fram til et godt designutøve ulike roller i gjennomføringen av videoproduksjoner som produsent, regissør, fotograf og klipperplanlegge, gjennomføre og dokumentere et større utviklingsprosjektjobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i gruppertenke analytisk, kritisk og argumentere for standpunkteruttrykke seg klart og tydelig både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse
Jeg har

kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeidhar forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meningerhar utviklet min nysgjerrighetkan selv oppdatere min kunnskap


Jobb videre

En bachelor i digitale medier og design gir meg mulighet til å søke jobber i bransjer som jobber med teknologi og kommunikasjon, for eksempel web- og designfirmaer, kommunikasjonsbyråer, konsulentselskaper, markeds- og informasjonsavdelinger, teknologibedrifter eller forlag. Med denne utdannelsen kan jeg blant annet jobbe som interaksjonsdesigner, informasjonsarkitekt, kommunikasjonsrådgiver, webutvikler eller spilldesigner.